Na rok 2018/2019 ustalone zostały następujące opłaty:

Czesne roczne płatne w 12 ratach:

• Klasy I-III: 790 zł /rata miesięczna
• Klasy IV-VI: 840 zł /rata miesięczna
• Klasy VII-VIII: 890 zł /rata miesięczna

Ustalone zostają również Zniżki Zwyczajne w zależności od liczby dzieci zapisanych do placówek Fundacji Sternik Warszawa Zachód:*

  1. Pierwsze dziecko - opłata wynosi 100% stawki czesnego
  2. Drugie dziecko - opłata wynosi 90% stawki czesnego
  3. Trzecie dziecko - opłata wynosi 80% stawki czesnego
  4. Czwarte dziecko - opłata wynosi 70% stawki czesnego
  5. Piąte dziecko - opłata wynosi 200 zł / miesiąc
  6. Szóste i kolejne - dzieci opłata wynosi 100 zł / miesiąc za każde dziecko

Wpisowe 500 zł - płatne przy zapisie dziecka

* Szkoła dla chłopców Azymut, Szkoła dla dziewcząt Promienie, Przedszkole Promienie